• بکارگيري ۵ ايستگاه آتش‌نشاني جهت اطفا‌‌ حريق ۲ مزرعه در شهرکرد
 • برگزاري دوره‌هاي آموزشي ويژه نيروهاي جديد الورود سازمان آتش نشاني شهرکرد
 • تصويري/نشست هم انديشي پيرامون ارتقاء تعامل سازمان‌هاي تابعه شهرداري
 • جانمايي ايستگاه آتش نشاني در سطح شهر
 • خريد نردبان آتش‌نشاني نيازمند همکاري استانداري و مديريت بحران است

صدور پایان کارایمنی سازمان آتش نشانیپس از انجام تست های نهایی جهت صدور پایان کار ایمنی سازمان آتش نشانی و ارسال سوابق، لزوم انجام مراحل به شرح زیر می باشد:
 1. نصب و تکمیل کلیه تجهیزات آتش نشانی شامل سیستم اعلام و اطفا حریق و نصب خاموش کننده ها
 2. ارائه تاییدیه استاندارد آسانسور(تصویر)
 3. ارائه تاییه بالابر از شرکت مجری در صورت نصب در محل
 4. تصویر کارت ملی مالک و یا وکیل قانونی
 5. ارائه اصل فاکتور تهیه تجهیزات آتش نشانی از مراکز اداری مجوز فروش و فعالیت در زمینه آتش نشانی
 6. ارائه تعهدات محضری توسط مالک یا وکیل قانونی درجهت حفظ و نگهداری تجهیزات آتش نشانی منصوب درزمینه آتش نشانی
 7. همراه داشتن پروانه ساختمانی
 
به منظور اخذ به شهرداری مرکزی شهرکرد مراجعه فرمایید.
 

سرپرست سازمان

 

      عنایت‌الله راهنورد

سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی
شهرداری شهرکرد

 

لیست شرکت های خدمات رسانی در زمینه ایمنی ساختمان که مرد تائید سازمان آتش نشانی شهرکرد هستند، از قرار زیر است:

 
چند رسانه ای