• بکارگيري ۵ ايستگاه آتش‌نشاني جهت اطفا‌‌ حريق ۲ مزرعه در شهرکرد
  • برگزاري دوره‌هاي آموزشي ويژه نيروهاي جديد الورود سازمان آتش نشاني شهرکرد
  • تصويري/نشست هم انديشي پيرامون ارتقاء تعامل سازمان‌هاي تابعه شهرداري
  • جانمايي ايستگاه آتش نشاني در سطح شهر
  • خريد نردبان آتش‌نشاني نيازمند همکاري استانداري و مديريت بحران است

همایش ایمنی ساختمان

همایش ایمنی و آتش نشانی در ساختمان ها

این همایش در تاریخ 6 مردادماه از ساعت 8 لغایت 12 در فرهنگسرای بزرگ شهرکرد با محوریت پرداختن به دستورالعمل های ایمنی و توجه به ایمنی ساخت

مان های بلندمرتبه با حضور دکتر نوفرستی و کارشناسان استانی، به همت سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهرکرد برگزار می شود. لازم به ذکر است گواهینامه ی معتبر نیز به حاضرین در برنامه اهدا می شود.سرپرست سازمان

 

      عنایت‌الله راهنورد

سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی
شهرداری شهرکرد

 

لیست شرکت های خدمات رسانی در زمینه ایمنی ساختمان که مرد تائید سازمان آتش نشانی شهرکرد هستند، از قرار زیر است:

 
چند رسانه ای