• اعلام برندهاي مورد تاييد سازمان آتش نشاني شهرکرد
  • به مناسبت 7 مهر
  • در سال 1397 بيش از 20 هزار نفر مخاطب آموزش هاي شهروندي بودند
  • درج اشتباه نام دانشگاه آزاد در متن اخبار آتش سوزي
  • داود ملکپور آتش نشان تلاشگر، قهرمان جهان شد

درباره ما

 
سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهرکرد بر اساس ماده 86 قانون شهرداری وبنـــد5 ماده 71 قـانـون تشکیلات ، وظایف
  انتخابات شوراهای اسلامــی کشور وانتخاب شهرداران مصوبــــــه1/3/1375 تأسیس و وابستــــه به شهرداری شهـرکـرد می باشد که
  دارای شخصیت حقوقی واستقلال مالــی واداری است وطبـق اصول بازرگانـی ومفـاد اساسنـامه بصـورت خـود گردان وخــودکـفا در
  تاریخ 6/5/1380 تأسیس گردیده است . مرکز اصلــــی سازمان شهرکرد و محدوده عمل آن محدوده قانونی وحریم شهر شهــرکرد
    می باشد ودر حال حاضر دارای سه ایستگاه در محدوده شهر شهرکرد می باشد.    
 
 
 فعالیت اصلی شرکت
نجات جان انسانها، مهار و اطفای حریق وحفاظت از ثروتهای ملی در مقابل آتش سوزی وعوارض وسوانح ناشی از آن.
برنامه ریزی وتعیین خط مشی در امور مربوط به آتش نشانی و خدمات ایمنی.      
آموزشهای لازم در امور آتش نشانـــی وخدمـات ایمنــی در سطـوح مختلـف سازمـان بـرای کـارکنـان و افــراد خـــارج از سازمـان
   طی برنامه های زمان بندی شده .    
ایجاد و توسعه ایستگاههای مورد نیاز ، وبهره برداری از آنها .
نظارت بر عملیات مؤسسات، شرکتهای دولتی وخصوصی سرویس دهنده امور آتش نشانی وخدمات ایمنی.
ایجاد ترتیبات لازم جهت مقابله و تمهیدات لازم جهت کاهش آثار سوء ناشی از حوادث وسوانح طبیعی و غیر طبیعی .
نظارت و کنترل بر تحقق شرایط ایمنی ساختمانها و استانداردهای تجهیزاتی ساختمانها در مقابل سوانح گوناگون (زلزله ،آتش سوزی
  برق گرفتگی ، سیل و ....)
 
 


 

رئیس سازمان

مجید علیپور
مدیر عامل سازمان آتش نشانی

شرکت‌های مورد تائید سازمان


لیست شرکت های خدمات رسانی در زمینه ایمنی ساختمان که مرد تائید سازمان آتش نشانی شهرکرد هستند، از قرار زیر است:

چند رسانه ای