• بکارگيري ۵ ايستگاه آتش‌نشاني جهت اطفا‌‌ حريق ۲ مزرعه در شهرکرد
  • برگزاري دوره‌هاي آموزشي ويژه نيروهاي جديد الورود سازمان آتش نشاني شهرکرد
  • تصويري/نشست هم انديشي پيرامون ارتقاء تعامل سازمان‌هاي تابعه شهرداري
  • جانمايي ايستگاه آتش نشاني در سطح شهر
  • خريد نردبان آتش‌نشاني نيازمند همکاري استانداري و مديريت بحران است

درباره ما

 
سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهرکرد بر اساس ماده 86 قانون شهرداری وبنـــد5 ماده 71 قـانـون تشکیلات ، وظایف
  انتخابات شوراهای اسلامــی کشور وانتخاب شهرداران مصوبــــــه1/3/1375 تأسیس و وابستــــه به شهرداری شهـرکـرد می باشد که
  دارای شخصیت حقوقی واستقلال مالــی واداری است وطبـق اصول بازرگانـی ومفـاد اساسنـامه بصـورت خـود گردان وخــودکـفا در
  تاریخ 6/5/1380 تأسیس گردیده است . مرکز اصلــــی سازمان شهرکرد و محدوده عمل آن محدوده قانونی وحریم شهر شهــرکرد
    می باشد ودر حال حاضر دارای سه ایستگاه در محدوده شهر شهرکرد می باشد.    
 
 
 فعالیت اصلی شرکت
نجات جان انسانها، مهار و اطفای حریق وحفاظت از ثروتهای ملی در مقابل آتش سوزی وعوارض وسوانح ناشی از آن.
برنامه ریزی وتعیین خط مشی در امور مربوط به آتش نشانی و خدمات ایمنی.      
آموزشهای لازم در امور آتش نشانـــی وخدمـات ایمنــی در سطـوح مختلـف سازمـان بـرای کـارکنـان و افــراد خـــارج از سازمـان
   طی برنامه های زمان بندی شده .    
ایجاد و توسعه ایستگاههای مورد نیاز ، وبهره برداری از آنها .
نظارت بر عملیات مؤسسات، شرکتهای دولتی وخصوصی سرویس دهنده امور آتش نشانی وخدمات ایمنی.
ایجاد ترتیبات لازم جهت مقابله و تمهیدات لازم جهت کاهش آثار سوء ناشی از حوادث وسوانح طبیعی و غیر طبیعی .
نظارت و کنترل بر تحقق شرایط ایمنی ساختمانها و استانداردهای تجهیزاتی ساختمانها در مقابل سوانح گوناگون (زلزله ،آتش سوزی
  برق گرفتگی ، سیل و ....)
 
 


 

سرپرست سازمان

 

      عنایت‌الله راهنورد

سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی
شهرداری شهرکرد

 

لیست شرکت های خدمات رسانی در زمینه ایمنی ساختمان که مرد تائید سازمان آتش نشانی شهرکرد هستند، از قرار زیر است:

 
چند رسانه ای