• 14 روز خدمات رساني مداوم جهت جلوگيري از آبگرفتي ساختمان هاي مسکوني
  • فراخوان مزايده
  • الزام توجه به مباحث ايمني در روزهاي باراني و طوفان
  • عملکرد قابل ستايش سازمان آتش نشاني شهرداري شهرکرد
  • از پرسنل تلاشگر سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني شهرداري شهرکرد تقدير شد

همایش ایمنی ساختمان

همایش ایمنی و آتش نشانی در ساختمان ها

این همایش در تاریخ 6 مردادماه از ساعت 8 لغایت 12 در فرهنگسرای بزرگ شهرکرد با محوریت پرداختن به دستورالعمل های ایمنی و توجه به ایمنی ساخت

مان های بلندمرتبه با حضور دکتر نوفرستی و کارشناسان استانی، به همت سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهرکرد برگزار می شود. لازم به ذکر است گواهینامه ی معتبر نیز به حاضرین در برنامه اهدا می شود.رئیس سازمان

مجید علیپور
مدیر عامل سازمان آتش نشانی

شرکت‌های مورد تائید سازمان


لیست شرکت های خدمات رسانی در زمینه ایمنی ساختمان که مرد تائید سازمان آتش نشانی شهرکرد هستند، از قرار زیر است:

چند رسانه ای